EL 22
|
AMA RA MER
Relationshandlingar för el- och teleinstallationer
Generation 
EL 22

YJE.6Relationshandlingar för el- och teleinstallationer

AMA

Relationshandling ska överensstämma med verkligt utförande... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att enligt SS 4364000 ska, där så behövs, dokumentation... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fält:

  (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201) Fält kan även utgöras av centralutrustning, kopplingslåda eller dylikt.

 • inmätning:

  mätning för bestämning av en punkts läge i plan, planmätning, eller i höjd, nivåmätning, i förhållande till andra lägesbestämda punkter

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • samförläggning:

  parallell förläggning av kraftkabel och telekabel när det fria avståndet mellan kablarna, eller de rör de förläggs i, är 0,5 m eller mindre (SS 4241437)

Till toppen av sidan