EL 22
|
AMA RA MER AmaNytt
Underlag för relationshandlingar för transportinstallationer m m
Generation 
EL 22

YJD.7Underlag för relationshandlingar för transportinstallationer m m

AMA

Underlag för relationshandlingar

  • ska överensstämma med...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • vilka ritningar som ska...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

Begreppsbestämningar

  • behörig undertecknare:

    person som har mandat att underteckna dokument med bindande verkan i berört avseende

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan