EL 22

YJD.6Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer

AMA

Underlag för relationshandlingar

  • ska överensstämma med...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • vilka ritningar som ska...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

Begreppsbestämningar

  • behörig undertecknare:

    person som har mandat att underteckna dokument med bindande verkan i berört avseende

  • inmätning:

    mätning för bestämning av en punkts läge i plan, planmätning, eller i höjd, nivåmätning, i förhållande till andra lägesbestämda punkter

Till toppen av sidan