EL 22
|
AMA RA MER AmaNytt
Bygghandlingar för styr- och övervakningsinstallationer
Generation 
EL 22

YJC.8Bygghandlingar för styr- och övervakningsinstallationer

AMA

Ritsätt, symboler, beteckningar, definitioner och dylikt ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta rekommendationer i Bygghandlingar 90.

Ange

 • filformat...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

Begreppsbestämningar

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • håltagning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

Till toppen av sidan