EL 22
|
AMA RA
Bygghandlingar för teleinstallationer
Generation 
EL 22

YJC.64Bygghandlingar för teleinstallationer

AMA

Bygghandlingar för teleinstallationer ska upprättas enligt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om entreprenören ska tillhandahålla bygghandlingar... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • systembeteckning:

    (i interna tele- och datanät:) beteckning för identifiering av utrustning eller lednings systemtillhörighet vid användandet av SS 4551201 (utgåva 6)

Till toppen av sidan