EL 22

YJC.63Bygghandlingar för elkraftsinstallationer

AMA

Följande bygghandlingar ska efter uppmaning tillhandahållas... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om entreprenören efter uppmaning ska tillhandahålla andra... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan