EL 22

YJC.6Bygghandlingar för el- och teleinstallationer

AMA

Ritsätt, symboler, beteckningar, definitioner och dylikt ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta rekommendationer i Bygghandlingar 90.

Ange

  • filformat...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

Begreppsbestämningar

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan