EL 22
|
AMA RA MER
Injustering av styr- och övervakningssystem
Generation 
EL 22

YHC.8Injustering av styr- och övervakningssystem

AMA

Injustering ska utföras av i entreprenaden ingående... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • omfattning och metod...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • mätning:

    bestämning av storhetsvärde

  • styrutrustning:

    regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

Till toppen av sidan