EL 22

YHC.71Injustering av hissystem

AMA

Hiss ska vara så utförd och injusterad att den, oberoende... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

  • inställningsnoggrannhet:

    största tillåtna vertikala avstånd mellan korg- och schakttröskel när hissen stannar och står i plan och har stoppats av manöversystemet samt att dörrarna är helt öppna

  • planhållning:

    maximalt vertikalt avstånd mellan korg- och schakttröskel vid lastning och lossning av hissen

Till toppen av sidan