EL 22

YHC.6Injustering av el- och telesystem

AMA

Injustering ska utföras av i entreprenaden ingående... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • omfattning och metod...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • mätning:

    bestämning av storhetsvärde

Till toppen av sidan