EL 22
|
AMA RA MER
Kontroll av styr- och övervakningssystem
Generation 
EL 22

YHB.8Kontroll av styr- och övervakningssystem

AMA

Föreskriven kontroll ska dokumenteras och kontinuerligt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik vilka kontroller som... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • behörig undertecknare:

  person som har mandat att underteckna dokument med bindande verkan i berört avseende

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

Till toppen av sidan