EL 22

YHB.76Kontroll av system med maskindriven port, grind, dörr m m

AMA

Vid revisionsbesiktning ska entreprenören vara... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om

  • kontroll som utförs i samband med första besiktning...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan