EL 22
|
AMA RA
Kontroll av rulltrappssystem och rullrampssystem
Generation 
EL 22

YHB.73Kontroll av rulltrappssystem och rullrampssystem

AMA

Vid revisionsbesiktning ska entreprenören vara... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Första besiktning ingår i den procedur som föregår... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan