EL 22
|
AMA RA
Kontroll av hissystem
Generation 
EL 22

YHB.71Kontroll av hissystem

AMA

RA

Ange

  • om blivande hissägare ska inbjudas att närvara vid
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • inspektion:

    undersökning av elinstallationen med alla lämpliga sinnen för att fastställa att elmaterielen är vald och installerad på ett korrekt sätt (SS 4364000)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

Till toppen av sidan