EL 22

YHB.6351Kontroll av system för reservkraft

AMA

Igångsättning, kontroll vid full last och injustering... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • tekniska bestämmelser för prestandaprovning
 • om...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • ställverk:

  (i elsystem:) kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för fördelning av elektrisk energi

Till toppen av sidan