EL 22

YHB.634Kontroll av motordriftsystem

AMA

Följande kontroller ska utföras

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • funktionskontroll:

    kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan