EL 22
|
RA
Kontroll av elvärmesystem
Generation 
EL 22

YHB.633Kontroll av elvärmesystem

Begreppsbestämningar

  • funktionskontroll:

    kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

Till toppen av sidan