EL 22

YHB.632Kontroll av belysnings- och ljussystem

AMA

Funktionskontroll ska utföras avseende tändning, släckning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • vilka belysningsmätningar entreprenören ska utföra
  • krav...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • funktionskontroll:

    kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan