EL 22

YHB.631Kontroll av eldistributionsnät

AMA

Jordelektrodsmätning ska utföras på jordelektrod... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordelektrod:

    ledande föremål som kan vara nedgrävt i marken eller i ett specifikt elektriska ledande medium, till exempel betong eller koks, och som har elektrisk kontakt med Jorden (SS 4364000)

Till toppen av sidan