EL 22
|
RA
Kontroll av elkraftsystem
Generation 
EL 22

YHB.63Kontroll av elkraftsystem

RA

Ange under aktuell kod och rubrik vilka kontroller som... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • högspänning:

  nominell spänning över 1 000 V växelspänning eller över 1 500 V likspänning (ELSÄK-FS 2008:1)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • kopplingsutrustning:

  kombination av en eller flera säkringar och/eller elkopplare med därtill hörande styr-, mät-, skydds- och reglerutrustning, komplett monterad med alla inre elektriska och mekaniska förbindningar och övriga byggdelar, såsom kapslingar och stativ (SS 4364000)

 • lågspänning:

  nominell spänning upp till och med 1 000 V växelspänning eller upp till och med 1 500 V likspänning (ELSÄK-FS 2008:1)

Till toppen av sidan