EL 22

YGC.76Skyltning för installationer med maskindriven port, grind, dörr m m

AMA

Instruktion för användning och skötsel av maskindrivna... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • eventuella tilläggsanvisningar på grund av lokala krav
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • skyltning:

    text eller symbol som har till syfte att varna, informera, förbjuda eller liknande; jämför märkning

  • skötsel:

    (i elinstallation:) all verksamhet inklusive arbete som behövs för att elinstallationen ska fungera. Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll liksom både elektriskt och icke-elektriskt arbete (SS 4364000)

Till toppen av sidan