EL 22
|
AMA RA
Skyltning för rulltrappsinstallationer eller rullrampsinstallationer
Generation 
EL 22

YGC.73Skyltning för rulltrappsinstallationer eller rullrampsinstallationer

AMA

Skyltar, anslag, instruktioner och tillhörande piktogram ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • eventuella tilläggsanvisningar på grund av lokala krav
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • rullramp:

    maskindriven anordning med rörlig ändlös bana (till exempel av lameller eller band) för transport av personer antingen på samma nivå eller mellan olika nivåer

  • skyltning:

    text eller symbol som har till syfte att varna, informera, förbjuda eller liknande; jämför märkning

Till toppen av sidan