EL 22
|
AMA RA
Skyltning för hissinstallationer
Generation 
EL 22

YGC.71Skyltning för hissinstallationer

AMA

Skyltar, anslag och instruktioner för hissinstallationer ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

  • hydraulhiss:

    hiss där lyftkraften tillhandahålls av en eldriven pump som överför hydraulvätska till en lyftcylinder, som direkt eller indirekt verkar på hisskorgen (flera motorer, pumpar och/eller lyftcylindrar kan användas)(SS-EN 81-20)

  • schaktgrop:

    (i hissystem:) del av hisschakt mellan nedersta stannplan och schaktgropsbotten (SS-EN 81-20)

Till toppen av sidan