EL 22
|
AMA RA
Skyltning för åskskyddsinstallationer
Generation 
EL 22

YGC.662Skyltning för åskskyddsinstallationer

AMA

Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning

Ange om skylt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • åskskydd:

    (i abstrakt bemärkelse:) åtgärder av olika slag i syfte att minska eller undanröja skaderisken (för byggnad eller person) i samband med åska

  • åskskyddssystem:

    det fullständiga system som används för att skydda ett objekt mot effekterna av ett blixtnedslag

  • överspänningsskydd:

    anordning som innehåller minst en olinjär komponent som ska minska överspänningar och avleda strömpulser (SS 4364000)

Till toppen av sidan