EL 22
|
AMA
Skyltning för installationer för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft
Generation 
EL 22

YGC.634Skyltning för installationer för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft

AMA

Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning

Skyltning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • märkdata:

    alla numeriska värden på elektriska och mekaniska storheter jämte deras varaktighet och tidsföljd som tillverkaren bestämt att gälla för en teknisk anordning och som är angivna på dess märkskylt och som anordningen ska uppfylla under specificerade villkor (TNC 95)

  • märkeffekt:

    numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

Till toppen av sidan