EL 22
|
AMA RA
Skyltning för transformator- och fördelningsstationer
Generation 
EL 22

YGC.632Skyltning för transformator- och fördelningsstationer

AMA

Skyltning för krafttransformator

Krafttransformator ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning

Ange... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan