EL 22

YGC.63Skyltning för elkraftsinstallationer

AMA

Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning

Där det inte... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik vilka lösa skyltar för... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • skötsel:

    (i elinstallation:) all verksamhet inklusive arbete som behövs för att elinstallationen ska fungera. Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll liksom både elektriskt och icke-elektriskt arbete (SS 4364000)

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

  • varselmärkning:

    märkning med skyltar eller sjövägmärken som varnar eller ger information om hur man ska förhålla sig med hänsyn till risk för person eller sakskada på grund av el (ELSÄK-FS 2008:2)

Till toppen av sidan