EL 22

YGC.6Skyltning för el- och teleinstallationer

AMA

Skylt ska vara av plast eller metall. Skylt av plast ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Standardiserade skyltar

Beakta ELSÄK-FS 2008:2 som... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • varselmärkning:

    märkning med skyltar eller sjövägmärken som varnar eller ger information om hur man ska förhålla sig med hänsyn till risk för person eller sakskada på grund av el (ELSÄK-FS 2008:2)

Till toppen av sidan