EL 22
|
AMA RA MER
Märkning av styr- och övervakningsinstallationer
Generation 
EL 22

YGB.8Märkning av styr- och övervakningsinstallationer

AMA

Märkning ska utföras ändamålsenlig och enhetlig i syfte... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • ställdon:

  don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan