EL 22

YGB.76Märkning av installationer med maskindriven port, grind, dörr m m

AMA

Märkning av maskindriven port

Skylt med uppgift om tillverkare Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om utförande och placering avseende märkning ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

  • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan