EL 22
|
RA
Märkning av rulltrappsinstallationer och rullrampsinstallationer
Generation 
EL 22

YGB.73Märkning av rulltrappsinstallationer och rullrampsinstallationer

RA

Ange om utförande, placering och färg avseende märkning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan