EL 22
|
AMA RA
Märkning av hissinstallationer
Generation 
EL 22

YGB.71Märkning av hissinstallationer

AMA

Märkning för personer inklusive personer... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Märkning i hisskorg och på stannplan

Ange

  • om utförande,...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

Till toppen av sidan