EL 22

YGB.66Märkning av installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation

AMA

Ledare som ansluts till huvudjordningsskena ska märkas... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Märkning av huvudjordningsskena och jordningsskenor

Ange... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordelektrod:

    ledande föremål som kan vara nedgrävt i marken eller i ett specifikt elektriska ledande medium, till exempel betong eller koks, och som har elektrisk kontakt med Jorden (SS 4364000)

Till toppen av sidan