EL 22
|
AMA RA
Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer
Generation 
EL 22

YGB.643Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer

AMA

Märkning av belastningsobjekt ska utföras med märkskylt som... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange de enheter som ska märkas.

Ange hur uttag för... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan