EL 22
|
AMA RA
Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer
Generation 
EL 22

YGB.632Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer

AMA

Band, hylsa eller klämma för märkning av kabel eller ledare... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • nummerserier för kabelmärkning om kablar ska märkas...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • funktionsutjämningsledare:

    ledare som är avsedd för potentialutjämning för funktionsändamål (SS 4364000)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • skyddsutjämningsledare:

    skyddsledare som är avsedd för potentialutjämning för skyddsändamål (SS 4364000)

Till toppen av sidan