EL 22
|
AMA RA
Märkning av apparatskåp
Generation 
EL 22

YGB.6315Märkning av apparatskåp

AMA

Märkning med märkskyltar

På apparatskåp ska sättas upp... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • var märkskylt ska placeras
  • om märkskylt ska finnas...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan