EL 22
|
AMA
Märkning av kanalskenfördelningar
Generation 
EL 22

YGB.6314Märkning av kanalskenfördelningar

AMA

Kanalskenfördelningar ska märkas med märkskylt som... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • överströmsskydd:

    anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan