EL 22

YGB.6313Märkning av kapslade centraler

AMA

Märkning med märkskyltar

På central ska sättas upp märkskylt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om märkskylt ska finnas för huvudledning eller...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan