EL 22

YGB.631Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer

AMA

Märkning av apparater i kopplingsutrustning

Vid apparat... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Märkning av apparater i kopplingsutrustning

Ange under... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • elkopplare:

  apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

 • huvudelkopplare:

  elkopplare i huvudledning (SS 4370102)

 • schema:

  ritning i vilken symboler representerar delarna i en anläggning, utrustning, don eller komponent och visar sambanden mellan dessa delar

 • ställverk:

  (i elsystem:) kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för fördelning av elektrisk energi

Till toppen av sidan