EL 22

YGB.63Märkning av elkraftsinstallationer

RA

Beakta grundläggande säkerhetskrav i... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • lågspänning:

    nominell spänning upp till och med 1 000 V växelspänning eller upp till och med 1 500 V likspänning (ELSÄK-FS 2008:1)

Till toppen av sidan