EL 22
|
AMA RA MER
Märkning av el- och teleinstallationer
Generation 
EL 22

YGB.6Märkning av el- och teleinstallationer

AMA

Märkning ska utföras ändamålsenlig och enhetlig i syfte... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kopplingsutrustning:

    kombination av en eller flera säkringar och/eller elkopplare med därtill hörande styr-, mät-, skydds- och reglerutrustning, komplett monterad med alla inre elektriska och mekaniska förbindningar och övriga byggdelar, såsom kapslingar och stativ (SS 4364000)

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan