EL 22
|
AMA RA
APPARATER, MASKINER M M TILL SMÅVARUHISSAR
Generation 
EL 22

WYEAPPARATER, MASKINER M M TILL SMÅVARUHISSAR

AMA

Småvaruhiss för materialtransport

Hörn på sidovägg, golv, tak... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Småvaruhiss för materialtransport

Luckblad

Enligt SS-EN... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • gejder:

    fasta anordningar för styrning av hisskorg, motvikt eller balansvikt

  • hisskorg:

    del av hiss som bär trafikanter och/eller annan last (SS-EN 81-20)

  • stannplan:

    horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

Till toppen av sidan