EL 22

WHC.3Don för radiosignalstyrning

Begreppsbestämningar

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

  • sändare:

    (i personsökarsystem:) enhet som sänder ut söksignal eller kodsignal till personsökare

Till toppen av sidan