EL 22

WHB.13Maskinerier till skjutport

AMA

Maskinerier till skjutport för brandavskiljning

För... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om

  • porten ska öppnas för hand eller med...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • manöverdon:

    del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en yttre handling (SS-EN 60204-1)

Till toppen av sidan