EL 22
|
AMA RA
Portmaskinerier
Generation 
EL 22

WHB.1Portmaskinerier

AMA

Elutrustning ska utföras enligt kraven i SS-EN... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om och i så fall hur maskineriet ska vara...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • överströmsskydd:

    anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan