EL 22

WGG.13Don för radiosignalstyrning

RA

Ange

  • om styrning ska utföras med bärbar radiosändare
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

  • sändare:

    (i personsökarsystem:) enhet som sänder ut söksignal eller kodsignal till personsökare

Till toppen av sidan