EL 22
|
AMA RA
MASKINERIER M M I KRANSYSTEM
Generation 
EL 22

WGEMASKINERIER M M I KRANSYSTEM

AMA

Maskinutrustning ska placeras och monteras så att... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Motorer

Ange typ av motor.

Beträffande elektriska motorer,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kran:

    lyftanordning som med hjälp av ett icke styrt lastbärande organ kan lyfta och sänka lasten vertikalt och dessutom kan förflytta den horisontellt i en eller flera riktningar (AFS 2006:6)

  • tillsyn:

    systematisk övervakning och kontroll av anläggningens utförande och skick samt vid behov underhåll så att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom

Till toppen av sidan