EL 22
|
AMA RA
STATIONER I RÖRPOSTSYSTEM
Generation 
EL 22

WEFSTATIONER I RÖRPOSTSYSTEM

AMA

Delar i rörpoststation ska utformas till en... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • i vilken miljö station eller stationsskåp ska placeras
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • manöverenhet:

    (i rörpostsystem:) manöverpanel med stationsväljare, indikeringar och dylikt

  • patron:

    (i rörpostsystem:) lastbärare som löper i transportrör

  • station:

    (i rörpostsystem:) enhet för sändning och mottagning av patroner

Till toppen av sidan