EL 22

WEF.4Automatiska rörpoststationer

AMA

Manöverenheten ska anslutas till stationen och placeras... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ av automatisk rörpoststation
  • om transportrör...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • patron:

    (i rörpostsystem:) lastbärare som löper i transportrör

Till toppen av sidan