EL 22
|
AMA RA
PATRONER I RÖRPOSTSYSTEM
Generation 
EL 22

WEEPATRONER I RÖRPOSTSYSTEM

AMA

Patron (lastbärare) ska utföras av slagfast material och... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ och utförande av patron
  • om patron ska vara i metall...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • patron:

    (i rörpostsystem:) lastbärare som löper i transportrör

Till toppen av sidan